ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Τρίτη, 23 Μάρτιος 2010 21:46    PDF Εκτύπωση E-mail
AddThis Social Bookmark Button

Άσκοπη επιβάρυνση άρθρωσης σε ακραία θέση: Δεν πρέπει ποτέ να επιβαρύνουμε άσκοπα μία άρθρωση όταν αυτή βρίσκεται στην ακραία θέση, δηλαδή στην τελική τροχιά της κίνησης, γιατί ασκείται αυξημένη επιβάρυνση στον αρθρικό χόνδρο που μπορεί να οδηγήσει στον τραυματισμό ή στο πιο γρήγορο εκφυλισμό του.

Αυξημένη επιβάρυνση: Η πίεση στους μεσοσπονδύλιους δίσκους της σπονδυλικής στήλης αυξάνεται όσο αυξάνεται η εξωτερική επιβάρυνση / επιφόρτωση.

Κακή σταθεροποίηση σπονδυλικής στήλης: Η συγκράτηση της σπονδυλικής στήλης σε “παράλληλη” θέση ως προς το έδαφος απαιτεί αυξημένη μυϊκή δραστηριότητα και προκαλεί αυξημένη πίεση στους μεσοσπονδύλιους δίσκους και στη “μέση” (οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης). Η στήριξη των χεριών στα γόνατα ή σε κάποιο ακίνητο αντικείμενο, μειώνει την επιβάρυνση, όπως και η κάμψη των γονάτων η οποία ουσιαστικά Some even go on a lemonade diet which is much nbso online casino more commonly recognised dgfev online casino as the “Master Cleanse” thc detox kits diet. μειώνει το μοχλοβραχίονα της αντίστασης.

Λανθασμένες ασκήσεις: Διπλώσεις και ανορθώσεις του κορμού με τεντωμένα γόνατα επιβαρύνουν άσκοπα την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Οι πλάγιες κάμψεις και οι περιστροφές του κορμού επιβαρύνουν υπέρμετρα τη μέση γιατί φέρνει τις αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης σε ακραίες θέσεις με επακόλουθο τον άνισο μοίρασμα της επιβάρυνσης στους μεσοσπονδύλιους δίσκους.

Αφετηρία κίνησης: Η επιβάρυνση στη μέση ποικίλει σημαντικά ανάλογα με την αφετηρία της κίνησης. Η επιβάρυνση αυτή είναι μικρότερη από την θέση πλήρους ύπτιας κατάκλισης και παίρνει τη μέγιστη τιμή της όταν η άσκηση γίνεται από καθιστή  στάση με πρόκυψη του κορμού προς τα εμπρός και χρήση αντίστασης.